Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test. Blir man smittet er det viktig at man setter seg selv inn i gjeldende regler og råd. 

Kommunale ressurser til TISK skal fremover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst. Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom.

Heim kommune åpner nå for selvregistrering av positive koronaprøver. Dersom du eller ditt barn har testet positivt på en selvtest eller fått beskjed om en positiv pcr-prøve ber vi om at det registreres inn på ReMin Smittesporing. Du må ha BankID for å logge deg på. Det er mulig å registrere på vegne av andre.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg eller mitt barn tester positivt for koronavirus?

1. Gå i isolasjon

Gjeldende regler for isolasjon

 

2. Gi beskjed om at du er smittet til kommunen

 • Logg det på ReMin Smittesporing og registrere smitte
  • Det er viktig at du registrerer deltajer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/bhg/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?
  • Registrere dine nærkontakter
   • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
 • Du mottar automatisk svar via sms med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

-og- 

 • Send en SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.
 • Gjør deg kjent med gjeldende regler for testing og karantene
 • Kommunens smittesporingsteam gjør en vurdering på om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet. 

 

3. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal i karantene

 Gjeldende karanteneregler for husstandsmedlemmer

Husstandsmedlemmer (de du bor sammen med) og tilsvarende nære skal teste seg så snart som mulig med hurtigtest, for å se om de allerede er smittet og smitteførende.

Har du smitte i egen husstand, men har fritak fra smittekarantne? Husk å gå i dialog med din arbeidsgiver. Det kan være egne regler/tiltak som gjelder for din arbeidsplass. Dette er spesielt viktig dersom du jobber innen helse.

 

4. Varsle dine øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter anbefales testing på dag 3 og 5 etter eksponering. De skal være ekstra oppmerksomme på symptomer i 10 dager og ha lav terskel for re-testing.

Man regnes som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet. Det har vært direkte fysisk kontakt eller kontakten har vært under 2m avstand i mer enn 15 minutter.

Noen, for eksempel bestevenner eller de som har vært på overnattingsbesøk, regnes som tilvarende nære og må følge de samme regler som husstandsmedlemmer.

Er det et barn som er smittet? Da må du huske å varsle skole/sfo/barnehage og evt. ansvarlige knyttet til fritidsaktiviteter.

 

5. Bestill time til pcr-testing for å verifisering av rett testsvar

Bestille koronatest her

 

For utfyllende informasjon til smittede og nærkontakter klikk her.

 

 

6. Har du vaksinetime? 

Ring og avbestill. Ta kontakt med vaksinekoordinator på  416 21 494. For informasjon om hvis/når du skal ta en ny vaksinedose eller oppfriskningsdose kan du lese her.