Barn som ønsker ny plass, endre plass eller skifte barnehage må søke ved Hovedopptaket.

I Heim finnes følgende barnehager:

  • Halsanaustan barnehage, 0-6 år
  • Liabø barnehage, 0-3 og 3-6 år
  • Valsøyfjord barnehage, 0-6 år
  • Vinje barnehage, 0-6 år
  • Ven barnehage, 0-3 og 3-6 år
  • Svanem barnehage, 0-6 år
  • Bakkely barnehage, 0-3 og 3-6 år
  • Grøtnes barnehage, 0-3 og 3-6 år
  • Labbetuss barnehage, 0-3 og 3-6 år
  • Haugatun barnehage, 0-3 og 3-6 år

 

Generell åpningstid er 9,5 timer.

Alle barnehagene vektlegger et inkluderende barnehagemiljø.