Skoler, barnehager og kommunale etater, lag og foreninger,  privatpersoner mv. kan alle melde inn og lage en ryddeaksjon! 

ReMidt IKS kan bidra med containere og inntransport samt behandling av strandavfallet. 

https://www.remidt.no          https://www.remidt.no/strandrydding-2021/#!/main

 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med Heim kommune  kan bidra med kr. 100 pr. sekk for innlevert avfall,

meldes inn på StikkUt Plukk  -  https://stikkutogplukk.no

 

Meld inn rydding til Heim kommune TLM  v. Lars Wiik e-post: lars.wiik@heim.kommune.no / tlf 72 46 00 00   -  906 62 988

minimum noen dager før ryddeaksjonen planlegges, så kan kommunen bidra med bestilling av container og inntransport