Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne, alder eller andre årsaker.

Hva er praktisk bistand?

Praktisk bistand kan for eksempel være:

  • Rengjøring av bruksrom som begrenser seg til soverom, kjøkken, stue, entre, bad og toalett
  • Støvsuging og vasking av rom som er i daglig bruk
  • Støvtørking på lett tilgjengelige flater
  • Små innkjøp i nærbutikk
  • Vask av tøy i hjemmet
  • Vedbæring, fylle parafin
  • Søppeltømming

Pris

Kommunen tar en egenandel for å utføre tjenesten. 

Se gjeldende betalingsregulativ for priser. 

Søk hjemmehjelp

Last ned skjemaet, fyll ut de nødvendige opplysningene og send det til ?

I skjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du trenger. Koordinerende team vurderer søknaden din og finner det helsetilbudet som passer for deg.