I hele april har vi gleden av å gi dere tilgang til boks "Skatten på kokosøya" som videolydbok, lest av forfatteren Ole Andre Siuvertsen (kjent fra TV-programmet "Newton").

Dette er et spleiselag som noen av Trøndelagsbibliotekene har gått sammen om, og en håper man vil benytte seg av dette tilbudet nå i denne tiden med aktivisering av barna hjemme.

Her finner du lenka til videoen: https://vimeo.com/showcase/6933325.

Boka er delt inn i 8 deler, men forfatteren oppmuntrer til å høre videre etter hvert, så det anbefales derfor ikke å "holde igjen" framdrifta, hvis barna vil høre videre.

God fornøyelse!