Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe systematisk med bærekraft innenfor en virksomhet. Fokuset er på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er Norges største sertifiseringsordning for virksomheter som tar miljøansvar, og i underkant av 8 800 norske bedrifter er godkjent etter denne standarden, hvorav 214 virksomheter innenfor bank- og finansnæringen (per juni 2022). For at norske bedrifter skal tilpasse seg stadig større krav til miljøansvar som etterspørres i markedet, synes miljøsertifisering å bli et nødvendig kvalifikasjonskrav. Miljøfyrtårn-sertifisering kan brukes i anbud hvor det kreves miljøsertifisering og vil også forbedre omdømmet til virksomheten.

Sparebanken Hemne har derved oppfylt strenge krav til miljøstyringssystem -  arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Virksomheten har mottatt et eget miljøfyrtårnsertifikat som bevis. Ordfører Odd Jarle Svanem, Daglig leder for Heim Næringsforening Tora Vaagen Hofset, Leder for samfunnsutvikling John Ole Aspli, Næringsrådgiver Hildur Hestnes og Miljøfyrtårnkoordinator Lars Wiik fra Heim kommune var til stede under seremonien.

Adm. banksjef, Tor Espnes forteller at banken startet prosessen frem mot sertifisering for ca. 1 år tilbake, og at bedriften har lagt ned et stort arbeid for å oppfylle kravene i sertifiseringsordningen.

Hemne Sparebank ønsket å ta inn bærekraftaspektet i sin virksomhet for utlån og investeringer, og Miljøfyrtårnsertifisering  ble ansett som en god start - også for at ordningen er norsk. Virksomheten har arbeidet med avfallshåndtering, arbeidsmiljøet, energiforbruket, ressursforbruket og transport der to nye elbiler er bestilt. Gjennom de årlige rapportene skal virksomheten dokumentere miljøprestasjonene.

Begrepet "bærekraft" er av de mest omtalte begrepene i finansverden de siste årene. Hemne Sparebank har den siste tiden utarbeidet en grønn strategi og denne ble vedtatt i bankens styre i november 2021. Banken kan fortelle at bærekraftig tenkning er en del av bankens arbeidshverdag. Bedriften gir blant annet grønne billån til kundene og støtter lokale virksomheter som utfører strandrydding.

Nye sertifiseringskriterier og indikatorer for bank- og finansvirksomheter for Miljøfyrtårngodkjenning ble utarbeidet og godkjent 19.06.2019.

Bank- og finansnæringen er erkjent å være en av de store driverne i samfunnsutviklingen og det grønne skiftet. Miljøaspektene henger tett sammen med pengestrømmene som forvaltes som utlån og investeringer.  Bank- og finansnæringen anses som viktig for at Norge skal nå klimamålene innen 2030.

Miljøfyrtårnkoordinator, Lars Wiik forteller at Sparebanken Hemne er den første bedriften innenfor finans i Heim som har blitt sertifisert.

Hemne Sparebank 5.jpg

Ordfører Odd Jarle Svanem og Adm. Banksjef Tor Espnes

Hemne Sparebank 4.jpg

I Heim er 16 bedrifter pr. juni 2022 sertifisert som Miljøfyrtårn: 

 • Bakken VVS AS
 • BDO AS, avd. Kyrksæterøra
 • Bedriftshelsa SA Kyrksæterøra
 • Belsvik Elektro AS
 • Blakstad Auto AS
 • Blakstad Olje AS
 • Bolig- og Næringsbygg AS
 • Gas Trans Hemne AS
 • Helen Hartel Rådgivning AS
 • Hemne Tannklinikk
 • Jernia Kyrksæterøra
 • Kyrksæterøra Videregående Skole
 • Lian Trevarefabrikk AS
 • Lomundal Transport AS
 • Vinmonopolet Kyrksæterør

For mer informasjon om miljøfyrtårnsertifisering i Heim kommune kan du besøke vår infoside her.