Informasjon til fødende under koronaepidemien (St.Olavs Hospital).

Helsestasjonen skal drive helsearbeid med vaksinasjon, helsekontroll og helseopplysning til barn/unge og deres foreldre fra de er i mors mage til de fyller 20 år. Målet er å forebygge sykdom, feilutvikling, skade og ulykke og bidra til bedre helse for målgruppen.

Vi bygger på følgende mål og visjon: Sammen griper vi mulighetene.

  • Tydelighet

  • Engasjert

  • Mangfoldig

  • Utviklingsorientert

 I menyvalget på venstre side finner du en oversikt over vårt tjenestetilbud. 

Vi vil gjerne ha kontakt med alle barnefamilier i kommunen, og ønsker
at nye tilflytta barnefamilier tar kontakt med helsestasjonen.
Kontaktinformasjon finner du i "boksen" til høyre på siden. 

Ansatt

Navn

Telefon

Vean, Linda

90366022

Stilling:

Helsesykepleier

E-post:

linda.vean@heim.kommune.no

Svanem, Ann Elin Lian

91748600

Stilling:

Sekretær - Vermeombud helsestasjon

E-post:

ann.elin.svanem@heim.kommune.no

Phan, Jan Erik Ho

72450030

Stilling:

Lege

E-post:

Løvaas, Andrea (foreldrepermisjon)

72450030

Stilling:

Fastlege og sykehjemslege

E-post:

andrea.lovaas@heim.kommune.no

Oldervik, Gro

90361676

Stilling:

Spesialsykepleier

E-post:

gro.oldervik@heim.kommune.no

 

Hørthe, Elise

72450030

Stilling:

LIS1

E-post:

elise.horthe@heim.kommune.no

Brekken, Oddlaug Børseth

41621494

Stilling:

Vaksinasjonskoordinator

E-post:

oddlaug.brekken@heim.kommune.no

Bjerkli, Vigdis

90366064

Stilling:

Leder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste

E-post: 

vigdis.bjerkli@heim.kommune.no

Gjerstad, Turid Anita                           

46885195

Stilling:

Helsesykepleier

E-post: 

turid.gjerstad@heim.kommune.no

Aarset Vatten, Solveig                        

91884991

Stilling:

Jordmor

E-post: 

solveig.vatten@heim.kommune.no