Helsestasjonen jobber for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud for alle barn og unge, og deres foreldre/foresatte.

Helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon 0- 5 år, skolehelsetjeneste for grunnskole/videregående skole og helsestasjon for ungdom opp til 25 år. Vi tilbyr også reisevaksinasjon.

 

Korona

Vi er opptatt av å følge alle råd og anbefalinger for å hindre spredning av koronasmitte. Vi opprettholder normal drift, men er om at de som er syke/har symptomer blir hjemme. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger å bytte time.

 

Ansatt

Navn

Telefon

Vean, Linda

90366022

Stilling:

Helsesykepleier

E-post:

linda.vean@heim.kommune.no

Svanem, Ann Elin Lian

91748600

Stilling:

Sekretær - Vermeombud helsestasjon

E-post:

ann.svanem@heim.kommune.no

Phan, Jan Erik Ho

90361749

Stilling:

Lege

E-post:

Løvaas, Andrea (foreldrepermisjon)

72450030

Stilling:

Fastlege og sykehjemslege

E-post:

andrea.lovaas@heim.kommune.no

Oldervik, Gro

90361676

Stilling:

Spesialsykepleier

E-post:

gro.oldervik@heim.kommune.no

 

Eli Skei, Kvakland

92256882

Stilling:

Jordmor

E-post:

eli.kvakland@heim.kommune.no

 

 

Bjerkli, Vigdis

90366064

Stilling:

Leder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste

E-post: 

vigdis.bjerkli@heim.kommune.no

Sissel, Hafsmo                           

90366064

Stilling:

Helsesykepleier

E-post: 

sissel.hafsmo@heim.kommune.no

Aarset Vatten, Solveig                        

91884991

Stilling:

Jordmor

E-post: 

solveig.vatten@heim.kommune.no

Aukan, Marie       

91884991

Stilling:

Helsesykepleier

E-post: 

marie.aukan@heim.kommune.no