Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål den dagen man ikke kan ivareta sine egne interesser, både personlige og økonomiske. I en fremtidsfullmakt utpekes hvem en ønsker skal representere seg selv. En slik fullmakt må imidlertid lages mens man enda er i stand til å ta et slikt valg. Dette bør helst skje før sykdom, som for eksempel demens, inntreffer eller utvikler seg og det får følger for din samtykkekompetanse. 

Målgruppen er derfor alle i alle aldre, men temaet blir mer og mer aktuelt jo eldre man blir og risikoen for sykdom øker.