Kriterier:

Det er mulig å søke på midler til arr. som inkluderer lag og org. i Snillfjord, Halsa og Hemne. Arrangementet må være åpent for alle. Arrangementet skal «by på noe av det vi har» Arrangementet skal gjennomføres som et likeverdig prosjekt. Med likeverdighet menes deltakelse fra alle tre kommuner (Eventuelt to om dette er naturlig) i fra planlegging til gjennomføring, og ha en sterk fellesskapsbyggende profil. Det kan bygges videre på eksisterende arrangementer, men også samtidig kunne skape nye tradisjoner. Kulturelt mangfold vil bli vektlagt. Arrangementer som har en klar målsetting om å få alle med, uansett bosted, etnisitet eller religion vil bli prioritert. Arrangementet kan gjerne bidra til å fange opp både ulikheter og likheter. Søknaden skal minimum inneholde beskrivelse av selve arrangementet, når det er tenkt gjennomført, hvem som deltar, hvordan sikre man likeverdighet, og et budsjett. Tiltak støttes med inntil 50% finansiering, der egeninnsats aksepteres som øvrig finansiering.

Søknad sendes til enhet for kultur, og vil bli behandlet fortløpende. post@heim.kommune.no

Kulturbyggingsgruppen: v/Reidar Klungervik, Gunn-Hilde Opsal, Trine Kristiansen Glaamen, Kristin Solhaug Follett, Malin Sæther.