For å følge opp dette arbeidet ønsker HNF at næringslivsaktører besvarer den nye undersøkelsen (følg kobling):  https://no.surveymonkey.com/r/HNF_covid19