Sparebankstiftelsen DNB skal, de neste to årene, støtte fordypningsprogram i kulturskolene med 12,5 millioner kroner. Nå er det klart at Heim Kulturskolen sammen med kulturskolene i Orkland, Hitra og Frøya, er en av 24 tiltak som får stimuleringsmidler gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler med hele kr 800 000,- .

Fordypningsprogram tilbys elever som har særlig interesse og forutsetning for å arbeide med et fag gjennom høy og målretta egeninnsats. Undervisningen vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunsterisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne. 

Fordypningsprogrammet kan ses som en forlengelse av kulturskolens kjernetilbud og skal samtidig være en forberedelse for de elevene som ønsker å få opplæring på videregående skole l høyere utdanning.

Norsk kulturskoleråd, i sin Rammeplan for kulturskolen, oppforderer kulturskoler til å delta i interkommunalt og regional samarbeid samt samarbeid med flere aktører for å styrke kvalitet og bredde i undervisningstilbudet. Det er nøyaktig det Heim kulturskole gjør når det gjelder fordypningstilbudet i regionen. 

Heim Kulturskole har fra skoleåret 2021/2022 tilbudt fordypning innen musikk til tre elever fra Heim. Kulturskolelærer Åshild Maria Tutturen Jacobsen har en del av sin stilling dedikert til fordypningsprosjektet, og er hovedlærer på klassisk musikk i fordypningstilbudet. Lørdag 21. mai var Åshild i Orkanger sammen med lærere fra de andre kulturskolene for å ta imot de kulturskoleelevene som har søkt plass på fordypningstilbudet innen musikk til neste skoleår. Skoleåret 2022-2023 tilbys det fordypning i visuelle kunstfag sammen med de andre kommunene, og de tildelte midlene kommer godt med når også drama og dans skal bli en del av det totale fordypningstilbudet til de 4 kommunene.

Heim kulturskole er i gang med hovedopptak og sommerforestillinger. Først ute er sommerforestillingen i Hemne samfunnshus tirsdag 14. juni, før veien går videre til Habus og sommerforestilling der den 15. juni.

For en full oversikt over undervisningstilbud ved Heim kulturskole samt søknadsskjema kan du følge lenken til Heim kulturskole. Søknadsfristen for årets opptak er 15.06.

Flyer fordypningsfag.png