God dialog med Statsforvalteren

Statsforvalteren i Trøndelag har fulgt opp Heim kommune etter at de ble registrert i ROBEK 30 april 2021.

Bakgrunnen var at økonomiplanen i kommunen inneholdt et uspesifisert innsparingskrav, noe kommuneloven ikke åpner for.

Kommunestyret i Heim behandlet og vedtok 16. desember i 2021 budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025. Statsforvalteren har kontrollert vedtakene og sett at både budsjett og økonomiplan er i balanse.

På bakgrunn av dette har Statsforvalteren anbefalt at Heim kommune tas ut av ROBEK-lista. Torsdag 3. februar vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å gjøre akkurat det.

Statsforvalter Frank Jenssen sier han er glad for vedtaket, og kan slå fast at det dermed ikke er noen trønderske kommuner i ROBEK.

– Vi har jo en målsetting om at ingen trønderske kommuner skal være på ROBEK-lista, og er veldig fornøyd med at Heim har vedtatt et budsjett og økonomiplan som gjør at de ikke lenger er i ROBEK, sier han.

Statsforvalterens ledergruppe besøkte Heim kommune så seint som høsten 2021, hvor budsjettet var blant temaene som ble diskutert.

– Dialogen vi har hatt med kommunen har vært god. Vi kan si så mye som at dette var ventet, sier Jenssen.

Hva betyr dette for Heim kommune?

Det å bli tatt ut av ROBEK-listen betyr at staten, ved Kommunal- og distriksdepartementet, har tillit til at Heim kommune har kontroll når det gjelder økonomistyringen. 

Ordfører Odd Jarle Svanem sier at de grepene som er gjort i det siste, hadde blitt gjort uavhengig av oppføring på listen, og henviser til den omstillingsprosessen Heim kommune nå er i. Ordføreren og kommunedirektøren er enige i at det å ha stått på ROBEK-listen sannsynligvis har gitt Heim kommunes innbyggere en økt forståelse for hvorfor omstilling er nødvendig.