Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. feb. 2021 kl. 09:12

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
19. februar:

Ordføreren ønsker alle innbyggere og besøkende en fin og smittefri vinterferie

Vinterferien er like rundt hjørnet og jeg vet det er mange som gleder seg til et velfortjent avbrekk... Les mer

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

Beskrivelse

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennes pårørende

Kriterier/vilkår

  • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruket
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

Pris for tjenesten

Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

Samarbeidspartnere

  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten

Lover

Se spesielt
helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon
Spesialisthelsetjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Klagemulighet

Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

Kontakt

Seksjonsleder Helse og mestring, Kyrksæterøra

Kristine Bratset Vitsø

E-post

Tlf. 481 99 868

Tjenesten oppdatert: 26.10.2020 10:27