Gjenvinningsstasjon for selvsortering

Spesialavfall og annet avfall du ikke kan levere til vanlig renovasjon, leveres på gjenvinningsstasjonen.

Eksempel på spesialafall

  • hvitevarer - leveres gratis
  • eavfall - eks pc, mobiltel, fjernsyn etc
  • miljøavfall - leveres gratis
  • volumavfall

Les mer på REMIDT

Gjenvinningsstasjonen ligger på Liabø, følg skilt fra E39 mot Halsahallen - ta av til gjenvinningsstasjon.

Priser og abonnement.

Vi tar ikke kort eller kontant, betaling etter faktura.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

Heim kommune
Servicekontoret

post@heim.kommune.no

Telefon 72 46 00 00

Sist oppdatert 29. april 2021