Formannskapet i Trondheim lettet 16.februar på noen av de strenge koronareglene i byen, og flere av nabokommunene velger nå å lette på tiltakene og anbefalingene. Det samme gjør Heim kommune, da det nå ser ut til at Trondheim kommune har kontroll på smittetilfellene de har hatt den siste tiden.

Det er nå de nasjonale reglene som gjelder (følg kobling for å se de nasjonale reglene), og den lokale forskriften erstattes av lokale anbefalinger.

Vi gjør oppmerksom på at det er mye de samme tiltakene som ønskes nå, som da vi hadde lokal forskrift. Forskjellen er at vi nå gjør det om fra en forskrift, som er lovfestet, til en sterk anbefaling som vi håper folk følger.

Disse er de sterke anbefalingene som nå gjelder i Heim kommune (kommer i tillegg til de nasjonale reglene):

•Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.

•Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.

•Det innføres en anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.

•Det innføres en anbefaling om å begrense antall nærkontakter.

•Det innføres en anbefaling om å begrense reiseaktivitet.

Anbefalingene gjelder fra 18. februar og til eventuelt nytt vedtak blir fattet. Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen og behovet for å endre tiltak kan skje raskt, da vi hele tiden må gjøre vurderinger ut fra risikobildet.

Koronasmitten tar ikke ferie

De generelle nasjonale anbefalingene og reglene gjelder også i vinterferien.

Husk å holde deg hjemme hvis du ikke er frisk. Test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet. Grunnleggende smittevern med god håndvask, god avstand til andre og få nærkontakter er veldig viktig uavhengig av hvor man tilbringer ferien.

En god praksis er å følge de råd og regler som gjelder for din hjemkommune når du er på reise, selv om disse reglene er strengere enn i den kommunen du besøker.  

Heim kommune ønsker alle som tar seg fri en god og trygg vinterferie!