Beskrivelse

Fysioterapitjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud, og fysioterapeutens arbeidsområder er blant annet:

  • Rehabilitering av pasienter på korttidsavdelingen
  • Habilitering av barn med funksjonsnedsettelser
  • Fysioterapi til barn og unge
  • Forebyggende helsearbeid
  • Hverdagsrehabilitering

Tjenesten har flere gruppetilbud, for eksempel hjerte-/lungetrening, balansegruppe, stoltrim for eldre og friklivstilbud.

Alle under 18 år, samt voksne og eldre med tverrfaglige hjelpebehov som ikke kan benytte seg av privat fysioterapi vil bli prioritert i den kommunale fysioterapitjenesten.

Om tjenesten hverdagsrehabilitering:

Hverdagsrehabilitering er en del av kommunens tilbud om helsetjenester i hjemmet.

Tjenesten skal bidra til at hjemmeboende med funksjonsfall får støtte til å gjenoppta hverdagslige aktiviteter og opplever en trygg og aktiv hverdag i eget hjem, der målet er å  bidra til økt mestring slik at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig. Det tas utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering i brukerens eget hjem.

Tjenesten utføres i samarbeid mellom fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste og hjemmesykepleien.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Solberg fysioterapi og trening AS

Mobil: 997 70 480

Epost: marijsolberg@gmail.com

 

Hemne Fysikalske institutt Yogesh Chhabra

Mobil: 907 34 347

Epost: mryoch@outlook.com

 

Berg manuell terapi og fysioterapi

Tlf: 72 45 46 30

Epost: post@bergMTFT.no