Fra 01.06.2020 vil Nordmøre kemnekontor ivareta skatteoppkreverfunksjonen for Heim kommune. 

Se Nordmøre Kemnekontor sine sider.