Forskuddsskatt (selskaper)

skal betales i to terminer:   
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

 

Forskuddsskatt (personlig næringsdrivende)

skal betales i fire terminer:
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november

 

Restskatt

forfaller til betaling 3 uker etter avregning.

Oppdatert forfallskalender:

Forfallskalender for lønnstakere og pensjonister.

Forfallskalender for næringsdrivende.