Har du fått utskrevet forskuddsskatt?

Det er skatteetaten som fastsetter og utskriver forskuddsskatt, og det er kun skatteetaten som kan endre en utskrevet forskuddsskatt.

Dersom inntekt eller fradrag er vesentlig forandret i forhold til opplysningene på skattekortet, bør du kontakte skatteetaten for å få endret forskuddsskatten.

Dette kan også gjøres elektronisk.

 

Betalingsfrister

Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer:

15. mars
15. mai
15. september
15. november

Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

 

Betaling og renter

Kemnerkontoret krever inn skatten. Det sendes ut betalingsblanketter ca. 3 uker før forfall.

Dersom du ikke mottar/har mistet betalingskortet kan du generere KID her, eller henvende deg til  Heim kommune - økonomitjenesten, telefon 72 46 00 00.

Betaler du ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter.

OBS! Har du har søkt skatteetaten om endring av utskrevet forskuddsskatt, må du likevel betale til fastsatt tid det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir satt ned vil dette bli regulert ved neste termins betaling.