Samlede resultater fra barnehagene i Heim målt mot landsgjennomsnittet

 

Resultat barnehagene i Heim 2021

Nasjonalt snitt

2021

Ute- og innemiljø

4,1

4,2

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

4,5

Barnets trivsel

4,8

4,7

Informasjon

4,3

4,3

Barnets utvikling

4,7

4,6

Medvirkning

4,5

4,3

Henting og levering

4,5

4,4

Tilvenning og skolestart

4,6

4,5

Tilfredshet

4,6

4,5

 

 

Resultatene fra undersøkelsen viser at vi ligger jevnt med de nasjonale resultatene på de fleste områdene, og ved flere områder skårer vi høyere. Gledelig er det å se at foreldrene rangerer relasjonen mellom barn og voksne samt barnets utvikling over landsgjennomsnittet.

Rådgiver barnehage Ingvild Haugen er svært fornøyd med resultatene fra undersøkelsen:

Det viser at de foresatte i Heim kommune er godt fornøyd med barnehagetilbudet og at det er tillitt mellom barnehagene og de foresatte. Det er noen områder vi kan forbedre oss på, og vi ser jo at tilfredsheten med mattilbudet under pandemien har gått ned. Når det gjelder det fysiske miljøet har vi forbedringspotensiale, hvor enkelte avdelinger begynner å bli slitt og moden for utbedring, sier rådgiver Ingvild Haugen. 

 

Tre av Heim kommunes barnehager er blant de 292 barnehagene foreldrene er mest fornøyd med i landet

I den siste undersøkelsen har hele 292 barnehager fått toppscore. Av dem er det 77 som får toppkarakteren 5 blank, mot 79 i fjor. 239 av dem er private, 53 kommunale. Av disse 53 kommunale barnehagene har Heim kommune hele 3 barnehager som får toppkarakter! De som fikk toppkarakter i Heim er:

  • Svanem barnehage
  • Vinje barnehage
  • Halsanaustan barnehage