Dette er din mulighet til å gi tilbakemelding på hva du er fornøyd med og hva du er mindre fornøyd med.

Formålet er å gjøre barnehagen bedre!

HUSK: SVARFRIST - 12.mars 2020.