Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
6. mai 2021 kl. 09:50

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
30. april:

Vanlige spørsmål knyttet til koronavaksinering i Heim kommune

Heim kommune er godt i gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 4 (alder 65 - 74 år samt personer... Les mer

Folkehelse

Heim kommune ønsker at befolkningen skal oppleve god livskvalitet og vil investere i folks helse. Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen arter seg i samfunnet. Livene våre i Heim leves på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, i heimen, på fotballbanen og i småbåthavna. Folkehelsa skapes der vi lever og bor. 

Heim satser på et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid og jobber for å få en sunn og frisk befolkning. Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet på alle enheter i kommunen samt næringslivet og frivillig sektor. Heim vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom et systematisk tverrsektorielt samarbeid.  

 FNs 17 bærekraftmål har betydning for folkehelsa og målene vil implementeres som rammeverk for kommunens planarbeid. Bærekraftmålene fokuserer på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling sett i balanse og sammenheng. Vi vil jobbe metodisk og med stor grad av innbyggermedvirkning med målene som er mest relevant for innbyggerne i Heim.