Årets konferanse

I år var det Eli Mette J. Vitsø, enhetsleder Helse og mestring, Vigdis Bjerkli, enhetsleder for Heim helsestasjon og skolehelsetjenesten, Inger Lise Waade, kommunalsjef Helse, mestring og familie samt Siv Tove Sødal, enhetsleder/rektor ved Sodin skole som deltok på konferansen på Hamar. Temaet for årets konferanse var: Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn – Hvordan fremme felleskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

Gjennom den to dager lange konferansen fikk deltakere høre foredrag fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, forskere, nasjonale nettverk og prosjektledere. 

Flere av forskerne satte fokus på ulikheter i befolkningens helse og hvordan man på best mulig måte kan bedre helsen til alle ved å utjevne sosiale ulikheter i samfunnet. Det ble også mye diskusjon rundt bærekraftige samfunn og den menneskelige dimensjonen i byplanlegging som bygger på prinsippet om at alle innbyggere skal ha lik tilgang til blant annet sosial infrastruktur og politisk deltakelse og at alle skal føle seg inkludert. I tillegg fikk noen av deltakerne muligheten til å gi innspill til en Nasjonal livskvalitetsstrategi som skal legges frem for Stortinget i mai 2023.

Deltakerne fra Heim tar med seg mange tanker og innspill til vår egen folkehelsegruppe og de sitter igjen med refleksjoner rundt begrep som er viktig for oss i Heim:

Inger Lise Waade: Bærekraft 

Eli Mette J. Vitsø: Samskaping

Vigdis Bjerkli: Medvirkning

Siv Tove Sødal: Utjevne sosiale ulikheter

Folkehelsearbeid i Heim

Hva er folkehelse egentlig og hvordan jobber vi med folkehelse i Heim kommune?

Folkehelse er et meget bredt begrep som kan defineres som faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og trivsel. I Heim kommune har vi en egen folkehelsegruppe som består av ansatte fra alle sektorer i kommunen. Folkehelsegruppen jobber for å blant annet utarbeide Folkehelseoverikten i Heim, sette i gang brukerundersøkelser som Ungdata samt drive systematisk folkehelsearbeid. Besøk vår infoside for å lære mer om folkehelsearbeid i Heim.  

FN bærekraft_799x405.png

Prinsippene innenfor folkehelsearbeid i Norge bygger på FNs Bærekraftsmål