Stengte veier eller veier med redusert fremkommelighet

 • Vei til Sinnesodden er nå oversvømt slik at det ikke er mulig å komme over med vanlig bil. Patruljen anser at en stor 4wd kan komme over, alternativt traktor. 
 • E39 Vinjeøra: Veien er stengt i Skeisdalen - altså i dalen i området ved Kirka. Oppdatering fra Statens vegvesen 13.01.22: Veien åpner sannsynligvis ikke før 27.01.2022  
 • E39 Vasslivatnet: Oppdatering 14.01.21, kl.08.28: Statens vegvesen melder at veien er åpen. 
 • E39 Staurset: Redusert fremkommelighet grunnet overvann. Statusrapport: ser ut til at vann har trukket seg noe tilbake. 
(Kilde: Statens vegvesen)
 

Forebygging og begrensning

Forebygg og begrens skader

 • La vannet renne fritt: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materiale. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes de til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Under en flom eller et skred

 • Fraråder: Opphold i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå: Bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Båtkjøring: Ikke kjør båter i elver med flomvannføring: Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Bilkjøring: Unngå å kjøre bil områder med oransje og rødt varsel. Veier kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Behov for hjelp: Kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem. 

Kilde: varsom.no

 

Aktsomhetskart Heim kommune

Varslingskart flom og jordskred