For å være sikre på vi får tak i alle mellom 18 og 64 år som faller i denne prioriteringsgruppen, ønsker vi at de som har følgende sykdommer/tilstander ringer vår koronatelefon for å registrere seg:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
    • Dette omfatter alvorlige medfødte eller ervervede immunsvikttilstander som kan medføre betydelig immunsvikt, og er mer alvorlige og sjeldne tilstander enn de autoimmune sykdommene.
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom) 
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

Telefonnummer til koronatelefonen: 476 37 255 (du må påregne at det kan være noe ventetid på koronatelefonen).

Åpningstider: Hverdager 10.00-14.00

Dersom du er usikker på om din diagnose faller inn under disse kriteriene, bes du ta kontakt med din fastlege for å få avklart om det faller under kategorien Høy risiko.

Det er flere andre sykdommer som også skal prioriteres for koronavaksine, men dersom du ikke faller inn under risikogruppene nevnt over skal du IKKE melde deg enda. Vi vil legge ut ny beskjed når du skal melde deg.