Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen er mer utsatt enn andre. Helsegevinsten kan være stor dersom du som er i risikogruppen og lar deg vaksinere.


Vi oppfordrer alle over 65 år til å møte for vaksinering.  

I tillegg bør personer i følgende risikogrupper ta influensavaksine:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Vaksinen koster i år 150 kr på kommunal vaksinasjonsdag.

 

NB! Har du ikke fått tatt 4.dose koronavaksine, og er i målgruppen for denne, så si ifra så kan du få satt den samtidig med influensavaksinen.

Vi minner også om muligheten for vaksinering hos fastlege eller på ulike apotek dersom du ikke får til å møte nå på de kommunale vaksinasjonsdagene. Dersom du ikke er i risikogruppen, men ønsker vaksine, må du ta kontakt med apotek. De kommunale vaksinasjonsdagene er for alle over 65 år, og risikogruppene.

Jeg har tatt min influensavaksine som helsepersonell, og håper du får tatt din dersom du er i en risikogruppe.

 

Hilsen

Cecilie Hatlenes, kommuneoverlegen i Heim

 

 

Influensavaksinering nav bygget.jpgGro Oldervik og Ann Elin Lian Svanem fra Helsestasjon er med på vaksinering i det gamle NAV-bygget

 

Oppsett for vaksinering 01. og 03.nov er som følger:

Kyksæterøra, gamle Nav-bygget (Øragata 16) 1. november

Etternavn på

A B C D E 8.30-11.00

F G H I J 12.00- 13.30

K L M N 14.00- 15.30

 

Kyrksæterøra, gamle Nav-bygget (Øragata 16) 3. november

O P Q R 8.30- 9.30

S T 10.00- 12.00

U V W X Y Z Æ Ø Å 13.00- 14.30