Ved endring av utskrevet forskuddsskatt:

Personlige

Upersonlige

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Ved klage på utlignet skatt:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Navne- og adresseendringer:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Spørsmål vedrørende avregning av skatten:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Spørsmål vedrørende betaling:

Kontakt Kemneren, telefon 72 46 00 00 
e-post: kemneren@heim.kommune.no