Ved endring av utskrevet forskuddsskatt:

Personlige

Upersonlige

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Ved klage på utlignet skatt:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Navne- og adresseendringer:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Spørsmål vedrørende avregning av skatten:

Kontakt Skatteetaten, telefon 800 80 000

Spørsmål vedrørende betaling:

Kontakt Kemneren
e-post: kemneren@kristiansund.kommune.no

 Telefon: 71 57 40 00