1: Oppfriskningsdose (dose 4 eller dose 5) til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

 

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

3. Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Hva må jeg vite før vaksinering?

Koronavaksinen er gratis.

I Heim er det Pfizer sin vaksine vi i utgangspunktet benytter. Dersom du ønsker Moderna eller annen type vaksine må du gi beskjed om dette slik at vi kan få bestilt opp dette. Fra uke 38 har vi nå fått en oppdatert vaksine fra Pfizer som heter Comirnaty Original/Omicron BA.1 som skal brukes som oppfriskningsdose (se info på hjemmeside her). De som allerede har fått oppfriskningsdose er godt beskyttet, og skal IKKE ta noen ny vaksine nå. Det vil også komme flere oppdaterte vaksiner i tiden fremover. Beskyttelse mot alvorlig sykdom er forventet å være god uavhengig av hvilken vaksine som gis, og bivirkningene av de ulike vaksinene ser også ut til å være på linje. Det er viktigere at de som er anbefalt oppfriskningsdose får tatt vaksine, enn hvilken vaksine som tilbys. Målgruppene har høyere risiko for alvorlig sykdom, og vi råder folk til å ta vaksinen som er tilgjengelig på det tidspunktet de er anbefalt vaksinasjon. Kommunen tilbyr den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Det er nå også kommet endringer på ny mtp minimumsintervall etter gjennomgått infeksjon. Dette har tidligere vært angitt til 3 uker, men man ser nå at et lengre intervall mellom infeksjon og vaksine vil gi bedre antistoffrespons. Forutsatt bekreftet covid-19 (det vil si at du har hatt en positiv test) kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter gjennomgått infeksjon. Personer som ønsker oppfriskningsdose tidligere kan tilbys dette, men det må ha gått minimum 3 uker etter tilfriskning før vaksine kan gis.

Dersom du har noen av sykdommene/faller innenfor gruppene nevnt over oppfordrer vi deg til å få tatt oppfriskningsvaksine nå. For at vi skal vite at du tilfredsstiller kriteriene for vaksine oppfordrer vi deg til å ta med resept/e-resept, epikrise, journalnotat, medikamentforpakning med navn eller annen dokumentasjon på din sykdom/medisin til vaksinering.

Hvor får jeg vaksinen

Heim kommune har god erfaring med vaksinedager, i tillegg til tilbud på apotek. Vi tilbyr derfor nye vaksinedager siden det nå er åpnet for en ny gruppe. Alle som tidligere har fått tilbud, og som ikke har tatt vaksinen, kan sammen med gruppene nevnt ovenfor ta vaksinen på våre vaksinedager. 

Det blir vaksinering på følgende dager:

Kyrksæterøra (KulØr`n): Fredag 30 september kl 12.00 til kl. 18.30.

Liabø, kommunestyresalen: Fredag 07 oktober kl. 12.00 - kl. 18.00

 

For barn mellom 12-17 år vil vaksinering bli tilbudt på helsestasjonen. Vi ber derfor om at man tar kontakt med helsestasjonen for time ved vaksinering i denne aldersgruppen.

Koronavaksine i Heim kan også fås ved å henvende seg til Vitusapotek på Kyrksæterøra. Telefonnummer: 72 45 11 10

Vi minner om at koronavaksinen er gratis for alle!