Mange gode idéer!

Elevene ved Svanem skole har hatt et sterkt ønske om å bidra med noe for hjelpe de som er i nød i Ukraina. De ble enige om at alle skulle bidra med noe hjemme som de kunne lønnes for og som skulle gis videre til de trengende. 

Her er elevenes egne utsagn over hva de har bidratt med: 

Anders: Jeg henta inn ved, rydda og støvsugde gangen og kjøkkenet»

Mia: «Jeg støvsugde gangen, stua og kjøkkenet»

Emma: «Jeg var med å lage middag»

Mads: « Vaska og rydda rommet mitt”

Charles Martin: «Tok ut søpla, tok ut fra oppvaskmaskina og hjalp til i fjøset»

Erlend: «Jeg var med i fjøset sammen med pappa»

Vilde: «Vaska og støvsugde»

Ingeborg: «Laget middag og rydda opp etterpå»

Frida 3.kl.: «Var med på å lage middag og rydda opp etterpå»

Ei søster til en elev på skolen ønsket også å bidra, og pantet flasker og ga summen til innsamlingen.

På vipps kom det inn 6457 i bidrag fra foresatte og ansatte ved Svanem skole!

Vaffelsalg på Alti-senteret 

Elevene i 7. klasse ville gjøre noe mer og bestemte seg for å forhøre seg med Alti om de kunne få stå der for å selge vafler. Senterlederen responderte raskt på forespørselen og ønsket klassen hjertelig velkommen.  Elevene startet planleggingen, mye måtte ordnes. På kort tid reiste 7.klassen med 10 liter vaffelrøre og rigga opp til salg.

Elevene har opplevd det som svært meningsfullt, blant annet fordi de selv har kjøpt utstyr og varer som sendes nedover. Elevene har også pakket, organisert og planlagt arbeidet. Utstyret ble sendt med Jostein Sørflaten, ansatt ved HABUS, som skal kjøre ned til Polen i løpet av helgen for å avlevere utstyr som skal over grensen til Ukraina. 

Svanem skole ukraina 2.jpg

 

Dette er et flott initiativ av elever og lærere og som går rett inn i deler av Opplæringslovens formålsparagraf:

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.