Strategiske muligheter

Kommunene har flere muligheter for å organisere sin drift i ulike selskapsformer. 

- Samlet sett utgjør disse selskapene både arbeidsplasser, økonomiske verdier og strategiske muligheter for å utvikle kommunen videre, sier kommunedirektør Teigen. 

På bildet nedenfor er et utdrag fra seminaret med formannskapsmedlemmene og den administrative ledelsen. Valg av selskapsform er behovsstyrt ut i fra formål og de hensyn som kommunen ønsker å ivareta. 

Mulige selskapsformer.PNG

John Ole informerer formannskapet.jpg

På bildet over: John Ole Aspli, leder for samfunnsutviklingsstaben, presenterer for formannskapet og den administrative ledelsen.