Smittesituasjonen i området ser ut til å ha bedret seg de siste 1-2ukene. Innbyggere i Heim har vært flinke til å følge rådene og kommuneoverlegen vurderer nå at vi kan fjerne de forsterkede anbefalingene som har vært gjeldende i kommunen den siste tiden. Vi oppfordrer folk til å fortsette å bruke munnbind  på offentlige steder der 1 meters avstand ikke kan overholdes. De nasjonale anbefalingene gjelder fortsatt og de alle viktigste er blant annet:

  1. Vask hendene, hold avstand, holde deg hjemme to test deg om du er syk
  2. Begrens antall personer du møter/har kontakt med
  3. Husk at arrangement kan utgjør en risiko for smitte. Unngå arrangement med deltakere fra kommuner med høyt smittenivå.

Du finner en oversikt over nasjonale tiltak her.  

Når det gjelder arrangement så finnes det regler knyttet til gjennomføring og antall som kan delta. Vi er alle ansvarlig for at smittevern blir ivaretatt ved arrangement og at risikoen for smittespredning reduseres så mye som mulig. For mer informasjon om arrangement besøk FHIs infoside

Ved et eventuelt smitteutbrudd hos oss eller i området rundt oss, vil det kunne komme endringer på kort varsel.

Reising kan utgjør en risiko for smitte. Vær forsiktig og planlegg evt. reise slik at du i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.