Ved Helse og mestring Liabø har vi dagtilbud til hjemmeboende som har begynt å miste hukommelsen. Dagsenteret er lokalisert på sykehjemmet i Liabø med inngang nede ved kjøkkenet. Vi har pr. i dag åpent to dager i uka, på mandager og torsdager.

Hva får du?

 • Plass fra én til to hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
 • Tilbud om frokost og middag
 • Ernæringsveiledning
 • Aktivitets- og kulturtilbud
 • Tilbud om trim

Transport

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

Formål

Formålet med et dagsenter er, at mennesker med nedsatt hukommelse kan bo hjemme så lenge som mulig, og det kan fungere som avlastning for de pårørende i en krevende livssituasjon.

Daglige gjøremål

På dagsenteret ønsker vi å skape trygghet og trivsel gjennom aktiviteter som stimulerer brukerne til mestringsfølelse. Trim, baking, lesestunder, dans og sang er eksempler på aktiviteter. Vi ønsker å ha fokus på brukermedvirkning og å ivareta individuelle behov.

 

Krav til søker

 • Du bor hjemme
 • Personer med demensdiagnose
 • Behov for tilrettelagt aktivitetstilbud
 • Ernæringsveiledning
 • Har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
 • Ønsker å møte andre mennesker

Pris på tjenesten

Det koster 130 kroner per dag.

Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Saksbehandling

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det saksbehandlerteamet som behandler søknaden.

Du kan lese mer om er mer demensvennlig samfunn her.