Det var noen elever på skolebussen, men det er ikke rapportert om personskade. Foresatte er informert og det er satt opp debriefing på skolen for barna som var involvert. Berging pågår.

 

Oppdatering, kl 09:40: Berging er ferdig og alle elevene er på skolen.