Heim kommune beklager å måtte meddele at byggesakskontoret ved TLM er stengt i overnevnte perioder. I denne perioden vil det ikke være tilgjengelige byggesaksbehandlere i kommunen.

Dette skyldes uforutsette hendelser, personellreduksjoner og ferieavvikling.