Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1).

 

Midlertidige åpningstider alle avdelinger - tidsrommet 21.juni-15.august:

Hovedbiblioteket: 

Tirsdag 10-16.00

Onsdag 10-16.00

Torsdag 14-19.00

Avdeling Halsa:

Onsdag 14-18.30 

Fredag 10-15.00 

Avdeling Vinjeøra: Stengt.