Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon

Det blir gitt søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Det barnet som har det dyreste tilbudet blir regnet som barn nr. 1.

Heim kommune har vedtatt at foreldre med barn i barnehage ikke skal betalte mer enn vedtatt «makspris».

Maksprisen for opphold i barnehage fra 01.08. 2019 er kr. 3040 per måned.
Maksprisen er vedtatt i Stortinget og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost i tillegg til "maksprisen".