Betaling

Benytt de særskilt tilsendte betalingskortene og påse at det benyttes riktig betalingskort med korrekt skatteart, termin og år.

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er generert ut fra hvilken skatteart (arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, etterskuddsskatt mv.) betalingen gjelder.
Man må derfor ikke innbetale flere skattearter på samme KID-nummer.
KID-nummer for betaling av kan du generere her.

Dersom tilsendte betalingskort ikke benyttes, husk alltid å fylle ut

  • organisasjonsnummer (firma)/ fødselsnummer (personlig)
  • skatteart
  • inntektsår
  • termin

Betaling skjer til kemnerkontorets konto; 63450650554.
 

Forsinkelsesrenter 

Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter.