Bekymringsmeldingene kommer fra involverte foreldre og ungdommer, øvrig familie og nettverk, helsestasjon, barnehager, skoler, politi, barnevernsvakt, behandligs- og hjelpeinstitusjoner og andre.

Bekymringsmeldingene bør være bygget på observasjoner som er gjort. Meldingene skal i hovedsak ikke ha anonym avsender, men dette kan i enkelte tilfeller godtas fra private meldere.

På nettsiden www.barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet.