Bakkely er i dag en 2 - avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år. Avdeling Kråkebollen har barn i alderen 0-3 år og Sjøstjerna har barn i alderen 3-6 år.
 

Bakkely barnehage er en 5 om dagen barnehage. Vi har deltatt i prosjektet Livsglede for eldre siden våren 2015.

Heim kommune er en Realfagskommune og dette prosjektet vil fortsette i 2019. 

 

Ansatte

Bakken, Elisabeth
Belsvik, Sara
Belsvik, Synnøve
Braseth, Solveig Marie
Graadahl, Anne
Merkesnes, Karin
Schei, Heidi
Singsdal, Britt
Skorild, Maren
Snekvik, Signe Volden
Solem, Liv Marit M
Stallvik, Borghild Synnøve
Sæther, Halvard
Sødahl, Petter
Vaagan, Randi