Vi deltar i prosjektet «Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte».  Hele personalet observerer og reflekterer sammen.

Siden 2019 har vi deltatt i prosjekt «Inkluderende barnehage – og skolemiljø». Prosjektet er felles for alle barnehager og skoler i Heim kommune.

Vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing. I Bakkely ser vi prosjektene i sammenheng. Vi jobber bevisst med inkludering når vi tilrettelegger det fysiske miljøet.

 

Barnehagens mål:

Skape et godt leke- og læringsmiljø med fokus på mestring

Bygge gode relasjoner