Interkommunalt miljøretta helsevern tar jevnlig prøver utover sommeren for å dokumentere badevannskvaliteten.

Prøvene tas fra offentlige strender og på private eiendommer der lokale representanter etterspør prøver.

 

Til opplysing skal nye prøver tas mandag og tirsdag i neste uke på Bottensanden i  Valsøyfjord og i sjøen nedenfor Samfunnshuset på Vinjeøra, prøvene viser at det foreløpig ikke tilrådes å bade der.

 

Nærmere opplysninger om prøvetaking av badevannet: Interkommunalt miljøretta helsevern,

post: oddrun.fiske@surnadal.kommune.no 

tlf. 716 65 58 00

 

Mvh Lars Wiik (naturforvalter)