Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.

All relevant reiseinformasjon er samlet på www.atb.no/trondelag slik at det skal bli enkelt å finne ut hvordan tilbudet vil bli i den enkelte kommune.