Følgende veger blir berørt:

  • Ørneveien
  • Ugleveien
  • Skograndveien
  • Blåbærveien
  • Molteveien
  • Fosseflaten

Veier kan bli stengt i perioder.  Publikum bes om å være tålmodig og respektere skilting og redusert framkommelighet.