Hun har derfor ett års permisjon fra sin stilling som fastlege ved Hemne Legesenter frem til mai 2021.

Det arbeides med å få inn en fast legevikar i stillingen.