Vaksinasjonen har startet

Denne uken startet vaksinasjonsprogrammet for covid-19 på våre sykehjem. Våre mest sårbare innbyggere har første prioritet når det gjelder vaksinering. Det å få inn smitte på våre sykehjem eller i våre omsorgsboliger på dette tidspunktet vil få store konsekvenser. Det betyr at beboere må i isolasjon og vaksineringen av de høyest prioriterte vil risikere å bli utsatt i lengre tid. Det kan vi ikke risikere.

Derfor kommer vi med følgende anbefalinger angående besøk på våre institusjoner og omsorgsboliger: 

  1. Det frarådes besøk ved våre sykehjem de neste ukene.
  2. Skal besøk gjennomføres, bør det begrenses det til maksimalt ett besøk av maksimalt to personer per beboer per uke. Unntak gjelder for beboere i terminal fase eller ved akutt forverring. Da avtales besøk individuelt.
  3. Besøk foregår på besøksrom med unntak av der beboere ikke kan flyttes.
  4. Besøkende fra røde kommuner frarådes å gjennomføre besøk.
  5. Besøk kan unntaksvis gjennomføres ved akutt forverring eller terminal fase (se forskrift her).
  6. Minimere antall besøk hos beboere i våre omsorgsboliger. 
  7. Besøkende bør ikke ha symptomer på forkjølelse med hoste, sår hals, tapt lukt og smaksans, tungpustethet eller feber med mer.
  8. Besøkende som er i karantene eller isolasjon har ikke anledning til å besøke sykehjem.