Dersom du kommer hjem fra et område med kjent smitte, kan det være lurt å holde seg mest mulig for seg selv de første 5-7 dagene etter man har kommet tilbake. Vi oppfordrer også til å teste seg ved den minste mistanke om at man kan være smittet, eller har vært i nærheten av smitte. Er du usikker? Test deg! Å teste seg er helt gratis, og du bestiller enkelt en test på www.c19.no .
 
Ellers er status i Heim at vi har flere i karantene og situasjonen rundt oss er veldig utstabil. Heim kommune viser til følgende sterke anbefalingene som vi gikk ut med 31.05, i artikkelen "Anbefalinger i lys av smittetrykket i regionen" :
 
  • Munnbindbruk i offentlige rom der 2 meters avstand ikke kan overholdes, inkludert butikk
  • Unngå unødvendig kryssing av kommunegrenser, inkludert besøk fra personer som er bosatt utenfor Heim kommune
  • Besøk til/fra Trondheim som ikke er strengt nødvendig bes utsettes
  • Ved nødvendig besøk i Heim ber vi at besøkende unngår unødvendig kontakt med lokalbefolkningen og handler i egen hjemkommmune
  • Arrangement med deltakere på tvers av kommunegrenser frarådes
  • Kamper i barne- og ungdomsidretten som medfører reise over kommunegrenser frarådes
  • Maksimalt 50 personer på utendørs arrangement
  • I tillegg anbefaler vi alle å begrense det totale antall nærkontakter
  • Maksimalt 10 personer på private arrangement innendørs i leide lokaler

På generelt grunnlag ber vi alle om å tenke over og begrense antall nærkontakter de har i løpet av en uke. Husk at dersom du bor i en kommune som har strengere tiltak enn der du reiser til, så skal du følge reglene og anbefalingene som gjelder i hjemkommunen din.

Vi takker igjen for den fantastiske innsatsen innbyggerne i Heim har gjort frem til nå. Vi har forståelse for at mange begynnner å bli slitne, men vi ønsker å unngå at smitte får fotfeste her i Heim. Disse anbefalingene gjelder i utgangspunktet frem til og med 13.06, men vi vurderer endring i rådene fortløpende ut ifra smittesituasjonen. Oppdateringer blir lagt ut på vår hjemmeside og Facebook.