Det gjelder fra det året du fyller 13, og til og med det året du fyller 18 år.  

Påmelding starter tirsdag 13. juni kl. 10:00 og det er først til mølla.  Påmeldingsskjema blir lagt ut på www.heim.kommune.no.

 

Aktiviteter Aktiv sommer 2023:

Tirsdag 27.juni
Orklandbadet og Klatrehallen

Torsdag 29.juni
Tubekjøring, livredderkurs, fiske, grilling, luftgeværskyting og natursti 

Tirsdag 4.juli
Høyt og Lavt på Valsøya

Torsdag 10.august
Orkland Bowling

Bowling
Bli med på bowling

For utfyllende informasjon se i Aktiv sommer brosjyren.

 

wB 3IYgHK 34roQAAAABJRU 5ErkJggg==

Aktiv sommer er et resultat av godt SLT-arbeid i Heim kommune, og jobber med kriminalitetsforebygging til beste for barn og unge i kommunen. 

Medlemmene i SLT-arbeidsgruppe bidrar også som ledsagere på turen.