Vi ber deg være oppmerksom på følgende:

Vi kan stå i fare å måtte avlyse turer på kort varsel, og om det blir aktuelt, blir det gitt beskjed så raskt som mulig.
Det er derfor viktig at den som melder seg, skriver fullt navn og adresse samt telefonnummer.
Det er utarbeidet egne smittevernprosedyrer for turene / aktivitetene, sett deg godt inn i den øvrige informasjonen som står i brosjyren!

Påmeldingen åpner torsdag 10.juni kl. 11:00. (Se egen info).

BROSJYRE AKTIV SOMMER 2021.