Følgende saker ble drøftet:

 • Lokal status

 • Endring i tiltaksplanen for oransje nivå

 • Forberedelser for bruk av munnbind ved høyt smittetrykk i kommunen

 • Oppfordring til butikker/handelssteder om å gi beskjed til kunder som ikke overholder smittevernregler/råd

 • Sykehjemsbesøk: påminnelse til besøkende

 

Lokal status

Status i Heim kommune er uendret. 

Det er ikke registrert nye smittede siden forrige uke, og vi har kontroll i forbindelse med de fire smittede som befinner seg i Heim kommune.

 

Endring i tiltaksplanen for oransje nivå

Følgende endring er utført i oransje tiltakskategori: Fra "Det etableres hjemmekontor for alle som kan" til "Det forberedes / vurderes hjemmekontor for alle som kan gjøre dette uten at det går vesentlig ut over driften." 

Scenarier for tiltak (revidert) 09.11.20.JPG

Forberedelse til bruk av munnbind

Vi ber om at innbyggere i Heim kommune forbereder seg på bruk av munnbind i tilfelle smittesituasjonen eskalerer. Tilgangen til munnbind er god, og de fleste dagligvarebutikker, apoteker og lignende selger dette over disk. Det er gunstig om alle har tilgang til munnbind hvis det blir nødvendig/pålagt med bruk av munnbind i offentlig rom.  

 

Oppfordring til butikker/handelssteder om å gi beskjed til kunder som ikke overholder smittevernregler/råd

Beredskapsledelsen har fått innspill fra innbyggere om at handling av dagligvarer og lignende har medført hendelser som oppleves som utrygge. Smittevernrådene om håndspriting før og etter butikkbesøk samt overholde 1 meters avstand ser ikke ut til å bli fulgt av alle som besøker våre butikker og handelssteder. Vi ber om at handelsnæringen er ekstra årvåkne ovenfor sine kunder, og kan veilede besøkende slik at uheldige situasjoner unngås.

 

Sykehjemsbesøk: påminnelse til besøkende

For å beskytte de som har størst sannsynlighet for alvorlig sykdom ved smitte av Covid-19, er det viktig at du som besøkende forholder deg til gjeldende rutiner for besøk ved våre institusjoner. Har du vært og reist i områder med høyt smittetrykk ber vi deg om å vente i 14 dager før besøk ved våre institusjoner. Rutiner for besøk følger: 

Før besøk: 

 • Besøk på sykehjem skal fortrinnsvis skje utendørs.  
 • Om det ikke er mulig å gjennomføre besøk utendørs kan besøk gjennomføres på angitt rom på sykehjemmet.  
 • Besøk på besøksrom kan bookes fra klokken 11.00 alle dager.
 • Besøk må avtales på forhånd: Helse og mestring Kyrksæterøra: Ring 901 03 819 for å booke besøksrom. Helse og mestring Liabø: Ring 71 55 96 70
 • Alle besøkende skal registreres med navn, dato for besøk, hvem de har besøkt og telefonnummer til besøkende. 

Følgende sjekkliste skal gjennomgås med alle besøkende før de kommer inn på sykehjemmet.  

 

Spørsmål  

Har du infeksjonstegn som for eksempel. halsvondt, hoste, tungpust eller feber 

Har noen av dere i familien vært i kontakt med noen som er påvist smitte av Covid-19 de siste ti dager? 

Er noen som dere har nær kontakt med de siste 10 dager i smittekarantene 

Har du eller noen i familien vært i utlandet eller på røde soner i Norge 

Har du opplevd situasjoner de siste 10 dager der det har vært tett med folk rundt deg? (for eksempel. fest, arrangement, privat samling, pub, utested).  

Hvis besøkende svarer ja på et av de 5 punktene ovenfor kan de ikke komme på besøk.

 

Under besøk:  

 • Hvis besøket skal foregå innendørs møt opp ved hovedinngangen til institusjonen og dere vil bli tatt med til eget besøksrom.
 • Hånddesinfeksjon utføres ved ankomst.
 • Husk 1 meters avstand under hele besøket.  
 • Hvert besøk varer i maks 45 minutter.  
 • Det skal ikke serveres mat eller drikke under besøket. 

 

Etter besøk: 

 • Besøkende utfører hånddesinfeksjon. 
 • Ved besøk innendørs benytter besøkende nærmeste utgang.
 
 

09.11.20

Beredskapsledelsen i Heim kommune